İSG Yazılımı

İSG Yazılımı

Online Sağlık Güvenlik Birimi

OHSAS 18001 Standardına Uygun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Yazılımı
İSG Yazılımı
 • Modüler yapı sayesinde esnek kullanım imkanı
 • Online ve mobil olarak her yerden erişim
 • İlave bir yazılım veya uygulama yok
 • Kullanıcı sınırlaması yok
 • Pratik ve kullanıcı dostu arayüz
 • Otomatik Excel raporlama
 • 100 Mbps erişim hızı
 • 2 GB dosya alanı
 • Abonelik ya da satın alma seçenekleri
 • Ücretsiz kurulum
 • Ücretsiz operatör eğitimi
 • Aylık 36 TL’ den başlayan fiyatlarla uygun ücret garantisi

 

 

ONSGB Size Ne Kazandırır?
 • Standart Özellikler
 • İşyeri Yönetimi
 • Çalışan Yönetimi
 • Olay Yönetimi
 • Acil Durum Yönetimi
 • Makina/Ekipman Yönetimi
 • Kimyasal Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Aksiyon Yönetimi
 • Sınırsız kullanıcı tanımlama
 • Otomatik güncellenen mevzuat sistemi
 • İstatistik, grafikler, kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranı hesaplama
 • Sistem alt yapı özelliğinden standart faaliyet ve eğitim tanımlama
 • Görevlendirme süresinin ve fiyatının seçimi
 • Kullanıcı yetkilendirme ve yetki sınırlandırma
 • Otomatik versiyon güncelleme
 • Yapılacak işler listesi
 • Duyuru sistemi
 • Müşteri paneli
 • Raporlama sistemi
 • İşyeri bilgileri
 • Personel görevlendirme ve fiyatlandırma
 • Yıllık faaliyet planı oluşturma ve yapılacak işler listesi
 • Yıllık eğitimi planı
 • Risk değerlendirme, kayıt ve tutanak yükleme
 • Çalışan bilgileri
 • Özlük dosyası oluşturma
 • Eğitim takibi
 • Sağlık takibi
 • Kişisel koruyucu donanım yönetimi
 • Otomatik sertifika oluşturma sistemi
 • İş kazası ve meslek hastalığı takibi
 • Ramak kala takibi
 • İş kazası takibi
 • Meslek hastalığı takibi
 • Olay raporlama
 • Kök neden analizi ve düzenleyici önleyici faaliyet
 • İş gücü kaybı hesaplama
 • İstatistik
 • Acil durum dokümantasyonu
 • Ekipler ve sertifika takibi
 • Tatbikat yönetimi
 • Periyodik teknik kontrol ve bakım takibi
 • Hatırlatma ve bildirim
 • Ekipman envanteri oluşturma
 • Sicil kartı uygulaması
 • Kimyasal envanter oluşturma
 • Güvenlik bilgi formu saklama
 • Kimyasal tehlike sembolleri
 • R ve S ifadeleri
 • ADR bilgisi
 • 5×5 Matris ve Fine-Kinney metotları
 • Otomatik Excel çıktısı
 • Birim ve faaliyet sınıflandırma
 • Otomatik tehlike ve risk yardımcısı
 • Risk önceliklendirme
 • Aksiyon yönetimi
 • Sorumlu ve termin atama
 • Hatırlatma ve bildirim
 • Faaliyet gerçekleştirme

 

 

 

 

 

 

 • İSG Yazılımı / İSG Programı kurumsallaşmayı sağlar.
 • İSG Yazılımı / İSG Programı standartlaşmayı sağlar.
 • İSG Yazılımı / İSG Programı iş güvenliği takibi sağlar.
 • İSG Yazılımı / İSG Programı hata oranını azaltır.
 • İSG Yazılımı / İSG Programı az ücretle fazla iş yapmanızı sağlar.
 • İSG Yazılımı / İSG Programı iş sağlığı güvenliğini otomasyonu sağlar.
 • İSG yazılımı / İSG Programı müşteri memnuniyeti sağlar.
 • İSG Yazılımı / İSG Programı iş güvenliği uzmanlarının iş yükünü azaltır.
 • İSG Yazılımı / İSG Programı iş güvenliği uzmanlarına sahada daha fazla vakit geçirmelerini sağlar.
 • İSG Yazılımı / İSG Programı işyeri hekimlerinin sağlık takibini daha etkili yapmalarını sağar.
 • İSG Yazılımı / İSG Programı çalışanların tek tek takibine imkan sağlar.
 • İSG Yazılımı / İSG Programı iş sağlığı güvenliği profesyonellerinin mevzuat ve yasal şartları daha iyi takip edebilmelerini sağlar.
 • İSG Yazılımı / İSG Programı işyerlerinde iş sağlığı güvenliği sisteminin izlenebilirliğini sağlar.
 • İSG Yazılımı / İSG Programı işyerlerinde iş sağlığı güvenliği sisteminin ölçülebilirliğini sağlar.